Αναρτήσεις

Voice Healing Therapy - Ηχοθεραπευτική

Η χρήση του ήχου για την θεραπεία του σώματος και την χαλάρωση του μυαλού (ηχοθεραπευτική συνεδρία) δεν είναι κάτι νέο.

Η Ηχοθεραπεία είναι μια πανάρχαια θεραπευτική μέθοδος γνωστή σήμερα μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα, γραπτά και διασωθείσες μαρτυρίες.

Η ηχοθεραπευτική συνεδρία με την μεθοδολογία του Στ. Πλουμιστού, με την χρήση του ήχου - μουσικής και της φωνής του, προσφέρει τη δυνατότητα ίασης διαφόρων προβλημάτων χωρίς φαρμακευτικά σκευάσματα. Εύκολη στην εφαρμογή της ΧΩΡΙΣ επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό και ψυχισμό παρενέργειες, εφόσον εφαρμόζεται με γνώση και τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο ήχος - μουσική και η φωνή, ανάλογα με τη χρήση που γίνεται έχουν τη δυνατότητα:
Να "μαλακώσουν" η και να "εξαφανίσουν" ψυχικά τραύματαΝα "διαμορφώσουν", κατά περίπτωση (θετικά) την ανθρώπινη συμπεριφοράΝα μεταμορφώσουν την εσωτερική αρνητική ενέργειαΝα καθοδηγήσουν θετικά την συναισθηματική κατάσταση του ανθ…

Προσωπική Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Life Coaching)

Εκπαίδευση του Νου - Mind Training - Workshop

Θεραπευτική Συναισθηματική Αποφόρτιση

Διαισθητικές Προσωπικές Συνεδρίες

Online Συνεδρίες με Skype - Μessenger - Viber

Eνεργειακή Aυτοθεραπεία - Energy Self Healing

Σεμινάρια Αφύπνισης & Αυτοβελτίωσης

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ